Nyt voit opiskella avoimen yliopiston opintoja IK-opistossa!

Avoimen yliopiston opinnoissa pohditaan yhteiskunnallisia ja ajankohtaisia ilmiöitä tieteelliseen tutkimukseen perustuen. Opinnot soveltuvat erityisen hyvin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin, sosiaali- ja terveyalalle sekä esimiestehtäviin tähtääville, tai jo niissä toimiville. Seurakuntatyössä psykologinen ja aikuiskasvatustieteellinen osaaminen ovat arvokkaita työkaluja. Ammatillinen kasvu ja kehittyminen rakentuvat yhteisöllisen oppimisen kautta.

Suorittamasi opinnot antavat sinulle loistavan pohjan yliopisto-opintoihin, tuntumaa ammatinvalintaan sekä hyvän pohjan pääsykokeisiin. Opinnot voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoosi, lähes millä tahansa opintoalalla.

Kansanopistossa opiskelu oikeuttaa toiseen asteen opintotukeen. Myös opiskelu TE-toimiston tuella on mahdollista.
Opinnot voivat avata sinulle oven myös yliopisto-opiskelijaksi ilman pääsykokeita tai ylioppilastutkintoa (ns. Avoimen yliopiston väylä).

Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja ja kestävät yhden lukuvuoden.
Avoimen yliopiston kurssien lisäksi voit valita kursseja myös IK-opiston muista opinnoista.

Lue lisää opinnoista, Avoimen yliopiston väylästä ja opintojen rahoituksesta täältä.

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT, 25 op

SISÄLTÖ

Perusopinnoissa perehdytään erilaisiin oppimiskäsityksiin sekä niiden pedagogisiin seurauksiin; asiantuntijuuteen ja osaamiseen yhteisöllisinä ilmiöinä sekä kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen maailmoihin. Opinnot kehittävät akateemisia taitoja sekä vuorovaikutusosaamista.

Opinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston kehittämään ryhmänohjausmalliin, jossa opiskelijaa tuetaan läpi opiskeluprosessin henkilökohtaisesti ja ryhmänohjauksessa. Ilmiöpohjaiset opinnot ja yliopistopedagogiset ratkaisut sopivat kaikenikäisille.

HYÖTY

Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoa eri-ikäisten ihmisten oppimisesta ja ohjaamisesta. Opinnot antavat uusia näkökulmia kasvatustieteellisiin ilmiöihin; eväitä ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittämiseen sekä valmiuksia opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin hakeutuville. Perusopintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 25 op.

HINTA

IK-opiston opetusmaksu + JYU:n maksu 180 e.


PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT, 25 op

SISÄLTÖ

Psykologian perusopinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta ja mielenterveyttä sekä muistia, ajattelua ja psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Psykologian opiskelu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Elämänhallintaan liittyvät asiat, pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat sekä lasten ja perheiden tukeminen tuovat psykologisen ymmärryksen tarpeen monille eri aloille.

Opinnot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla monipuolisin opiskelutavoin.

HYÖTY

Psykologian perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arki- ja työelämään. Opinnot sopivat esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan tehtäviin tähtääville, esimies- ja johtotehtäviin sekä opettajiksi aikoville. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opettajana toimii psykologian ja teologian maisteri, andragogi Eija Saarenmaa, joka on opettanut paljon erityisesti persoonallisuus-, kommunikaatio- ja johtamisen psykologiaa.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 25 op.

HINTA

IK-opiston opetusmaksu + JYU:n maksu 180 e.


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT, 3 - 9 op

 

ACADEMIC READING, 3 op

SISÄLTÖ

The course focuses on developing academic reading skills and strategies, and vocabulary strategies for reading extensive discipline specific texts. Critical information management and activation of communication skills will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

HYÖTY

Humanististen, informaatioteknologian, kasvatustieteellisten, matemaattis-luonnontieteellisten, kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten alojen sekä avoimen yliopiston terveystieteiden opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 3 op.

HINTA

IK-opiston opetusmaksu + JYU:n maksu 10e /op.

 

KIRJOITUSVIESTINNÄN PERUSTEET, 3 op

SISÄLTÖ

Kurssilla harjoitellaan tutkimustekstin lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia.

HYÖTY

Kurssi tarjoaa tieteellisen viestinnän perusvälineet, joita voidaan hyödyntää yliopisto-opinnoissa ja eri alojen asiantuntijatehtävissä. Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville. opiskelijoille.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 3 op.

HINTA

IK-opiston opetusmaksu + JYU:n maksu 10e /op.


ENGLANNIN KIELEN VALMENTAVA KURSSI, 3 op

SISÄLTÖ

Englannin valmentavalla kurssilla kerrataan, aktivoidaan ja täydennetään peruskielitaitoa tavoitteena vahvistaa opiskelijan kielitaitoa ennen osallistumista akateemisen tason kursseille.

HYÖTY

Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoa (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 3 op.

HINTA

IK-opiston opetusmaksu + JYU:n maksu 10e /op.