Nyt voit opiskella Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja IK-opistossa! Suorittamasi opinnot antavat sinulle hyvän pohjan pääsykokeisiin ja voit sisällyttää opinnot myöhemmin tutkintoosi yliopistossa.

Voit halutessasi opiskella ainoastaan Avoimen yliopiston opintoja, tai voimme tehdä sinulle henkilökohtaisen opetussuunnitelman, johon valitset kursseja myös IK-opiston muista opinnoista. Hakuaika lukukaudelle 2018-19 päättyy 15.7.

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT

SISÄLTÖ

Kasvatustieteiden perusopinnot ovat 25 opintopisteen kokonaisuus, joka sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelu sisältää luentojen lisäksi käytännönharjoittelua sekä pohdintaa ryhmässä.

HYÖTY

Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Perus-opintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa kasvatus-tieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 25 op.

HINTA

IK-opiston opintomaksu + JYU:n maksu.


PSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT

SISÄLTÖ

Psykologian perusopinnot ovat 25 opintopisteen kokonaisuus, joissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Opiskelu sisältää luentojen lisäksi käytännönharjoittelua sekä pohdintaa ryhmässä.

HYÖTY

Psykologian perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin. Opettajana toimii psykologian ja teologian maisteri, andragogi Eija Saarenmaa, joka on opettanut paljon erityisesti persoonallisuus-, kommunikaatio- ja johtamisen psykologiaa.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 25 op.

HINTA

IK-opiston opintomaksu + JYU:n maksu.


ACADEMIC READING

SISÄLTÖ

The course focuses on developing academic reading skills and strategies, and vocabulary strategies for reading extensive discipline specific texts. Critical information management and activation of communication skills will also be included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.

HYÖTY

Humanististen, informaatioteknologian, kasvatustieteellisten, matemaattis-luonnontieteellisten, kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten alojen sekä avoimen yliopiston terveystieteiden opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 3 op.

HINTA

IK-opiston opintomaksu + JYU:n maksu.


ENGLANNIN KIELEN VALMENTAVA KURSSI

SISÄLTÖ

Englannin valmentavalla kurssilla kerrataan, aktivoidaan ja täydennetään peruskielitaitoa tavoitteena vahvistaa opiskelijan kielitaitoa ennen osallistumista akateemisen tason kursseille.

HYÖTY

Opinnot kehittävät muun opiskelun kannalta välttämätöntä vieraan kielen lukemisen ja puhumisen taitoa (esim. tenttikirjallisuuden lukeminen, lähdeaineiston käyttö kirjallisissa tehtävissä, oman alan vieraskielisen sanaston ymmärtäminen ja käyttäminen keskusteluissa) sekä työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa.

KESTO

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Laajuus 3 op.

HINTA

IK-opiston opintomaksu + JYU:n maksu.