bannerit.jpg
 
 
 

Ota elämä haltuun!

Kristillisen elämän perustaidot -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea elämänhallinnassa, digiosaamisessa sekä luku- ja kirjoitustaidossa. Koulutuksessa opiskelija saa valmiuksia toimia niin omissa verkostoissaan kuin yhteiskunnan jäsenenä, sekä kasvaa kristittynä.

AINEET/SISÄLTÖ

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan perustaitoja seuraavilla osa-alueilla: 

  • Viestintä (digiosaaminen ja perustaidot kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä)

  • Kansalaistaidot

  • Ihmissuhdetaidot

  • Opiskelutaidot ja -motivaatio

  • Halu jatkuvaan oppimiseen

Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijaa:

  • Ymmärtämään kristillistä maailmankuvaa ja sen vaikutusta omaan identiteettiin

  • Sitoutumaan vuorovaikutukseen muiden maailmankatsomusten kanssa ja osoittamaan arvostavansa muiden ihmisten arvoja ja näkemyksiä.

  • Löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa kristittynä.

Oppiaineet

a.    Elinikäinen oppiminen 3 op

b.    Johdanto Raamattuun 3 op

c.     Kristinuskon perusteet 3 op

d.    Etiikka arkipäivässä 3 op

e.    Kristityn kasvu 3 op

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Opiskelu on lähiopiskelua, joka tapahtuu Keuruun IK-opistolla. Opiskelu tapahtuu monipuolisessa ympäristössä niin luokassa kuin sen ulkopuolellakin. Koulutukseen sisältyy niin tiimityötä kuin käytännön tekemistäkin.

KESTO

Kristillisen elämän perusteet -opinnot kestävät yhden syyslukukauden. (Yhteensä 15 op.)

VALMISTUMINEN

Valmistuttuasi saat IK-opistosta todistuksen.

HINTA

Koulutus on ilmaista opetuksen, ruokailujen ja majoituksen osalta opiskelupäivinä.

Opiskelija voi tiedustella KELAlta mahdollisuutta koulutuksen kanssa samanaikaiseen työmarkkinaetuuteen.

HAKEMINEN

Hae koulutukseen 15.5.2019 mennessä. 

Koulutukseen soveltuvat opiskelijat valitaan hakemusten saapumisjärjestyksessä.

LISÄTIETOJA

Eeva Vainio
040 750 1971
eeva.vainio(a)isokirja.fi