lähiesimies banneri.jpg

Onnistu vapaaehtoistyön ammattilaisena!

Syvennä osaamistasi ja opiskele lähiesimieheksi!


Opintokokonaisuuden aikana perehdyt lähiesimiestyöhön erikoistuen seurakunta- ja vapaaehtoisorganisaatioiden johtamiseen. Koulutuksen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

KOHDERYHMÄ

Lähiesimiestyön koulutus on tarkoitettu päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleville. Tutkinto soveltuu hyvin esimerkiksi

- pastoreille ja seurakuntatyöntekijöille
- hallituksen ja vanhimmiston puheenjohtajille
- työmuotojen vastaaville  
- uusille esimiehille, tiimin ja työryhmän vetäjille
- osaston tai palveluyksikön lähiesimiehille
- työnjohtotehtävissä toimiville ja projektipäälliköille

SISÄLTÖ JA HYÖTY

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutuksen myötä syvennät esimiestyön osaamistasi ja hankit laaja-alaiset perustiedot esimiestyöstä sekä saat työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin. Ammattitutkinnon opinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

Seurakunta- ja vapaaehtoistyön erikoistumisopinnot

Ammattitutkinnon opintojen rinnalla perehdyt erityisesti seurakunta- ja vapaaehtoistyön erityiskysymyksiin seurakuntatyön asiantuntijoiden johdolla. Koulutus antaa valmiuden toimia mentorina ja mentorointiryhmän ohjaajana. Koulutuksen aikana saat kokemusta myös vertaismentoroinnista lähiesimiehen työkaluna. Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen myös erikoistumisopinnoista.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA RAKENNE

 • Koulutus alkaa syyskuussa 2019. Viimeinen lähijakso on kesäkuussa 2020.

 • Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja lähiesimiehenä kehittymisessä.

 • Koulutus sisältää 8 kaksipäiväistä lähijaksoa IK-opistolla Keuruulla
  sekä 8 vertaismentorointitapaamista verkossa ja/tai kasvokkain.

 • Verkostoidut ja jaat arjen lähiesimiestyön haasteita opiskelutovereiden kanssa, opit muilta
  ja peilaat oppimaasi yhdessä toisten kanssa.

 • Koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä, yksi kokoava tehtävä sekä oppimisportfolio.

 • Osallistujalla tulee olla mentoroiva työpaikkaohjaaja, joka sparraa häntä
  esimiestyössä kehittymisen polulla.

 • Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

 • Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa

 • Koulutusprosessia ohjaavat yhteistyössä Gradian ja IK-opiston kouluttajat sekä valmentajat.

JATKOMAHDOLLISUUDET

 Lähiesimietyön ammattitutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

VALMISTUMINEN

Tutkinto: Ammattitaito osoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävissä ja arjen esimiestyössä, tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti näytöillä.

Erikoistuminen: Erikoistumis- ja mentorointiosaaminen osoitetaan koulutusprosessin aikana koostettavalla portfoliolla.

HINTA

 • Koulutuksen kokonaishinta 700€–1300€ seuraavasti

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto 600 € (ilmainen oppisopimuksella opintoja suorittavalle)

 • Seurakunta- ja vapaaehtoistyön erikoistumisopinnot 700 €

 • Hinnat eivät sisällä matka-, majoitus- tai ruokailukustannuksia.

ILMOITTAUTUMINEN

Mikäli olet, kiinnostunut tämän kaltaisesta koulutuksesta, otathan yhteyttä katri.latokangas@isokirja.fi.

LISÄTIETOA

Opintokokonaisuudesta                                              Oppisopimuskoulutuksesta

Koordinaattori, mentorikouluttaja Katri Latokangas     Työelämäkoordinaattori Anna Taipale
Iso Kirja -opisto                                                               Gradia, Työelämä- ja yrityspalvelut
puh. 040 418 7601                                                          puh. 040 341 5195
katri.latokangas(a)sokirja.fi                                            anna.taipale(a)gradia.fi

Tutkintokoulutuksesta                                                 Tutkintokoulutuksesta

Valmentaja Sami Ahonen                                              Valmentaja Johanna Ärling
Gradia                                                                            Gradia
puh. 040 341 6253                                                         puh. 040 341 6406
sami.ahonen(a)gradia.fi johanna.arling(a)gradia.fi