tietosuojabanneri.jpg

4.-5.5. Keuruulla

>> EU:N TIETOSUOJA-ASETUS ASTUU VOIMAAN

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tuli voimaan toukokuussa 2016 ja 25.5.2018 alkaen tulee kaikilla rekisterienpitäjillä olla asetuksen mukaiset toimintatavat. Tietosuoja-asetus koskee jollain tavalla käytännössä jokaista EU-alueella toimivaa yritystä, yhteisöä tai mitä tahansa organisaatiota.

Tietosuoja-asetus asettaa aikaisempaa tiukempia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle. Rekisteröidyn oikeudet ovat laajemmat kuin nykylainsäädännössä, samoin kuin velvoitteet ja vastuut henkilötietoja käsitteleville organisaatioille.

Tietosuojalla viitataan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaan ja yksityisyyden oikeuteen. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

SISÄLTÖ

1. Tietosuoja-asetus (GDPR)
-Säännökset ja periaatteet, osoitusvelvollisuus

-Rekisteröidyn (seurakuntalaisen, yrityksen asiakkaan jne.) oikeudet:
    läpinäkyvä informaatio, pääsy tietoihin, tietojen oikaiseminen, oikeus tulla unohdetuksi,
    käsittelyn rajoittaminen, rajoituksen ilmoittaminen, tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen,
    vastustamisoikeus, profilointi

-Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
-Tietosuojavastaava
-Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

2. GDPR prosessi organisaatiossa (seurakunta, yhdistys, yritys jne.)
-Henkilövarannot
-Tietosuojakäytännön luominen:
     ohjeet, lomakkeet, infot
-Tietoturvaratkaisut

-Tietotilinpäätös

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille henkilötietoja käsitteleville yhteisöjen ja yritysten edustajille, erityisesti seurakuntien ja yhdistysten henkilötietojen käsittelystä vastaaville ja niitä tekeville. Näitä ovat esimerkiksi seurakunnan jäsenrekisteriä hoitavat henkilöt, pastorit ja muut vastuunkantajat. Tietosuojakoulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tarvittavat tiedot EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen käsittelystä asetuksen mukaisesti.

KOULUTTAJAT

Juha Koski ja Markku Luoma

Juha Koski tekee parhaillaan Helluntaikirkolle opinnäytetyötä tietosuojasta. Hän on työskennellyt aiemmin IT-alalla ja hänellä on kokemusta seurakuntapastorin ja lähetystyöntekijän työstä.

Markku Luoma on varatuomari ja entinen poliisipäällikkö.

OHJELMA

Katso Keuruun tietosuojakoulutuksen ohjelma tästä.

HINTA

Keuruu:
Opetus 79€/hlö, ateriapaketti 29 €/hlö (sis. kaikki ohjelmaan kuuluvat kahvit ja ruokailut) ja majoitus 27 €/hlö. 1 hengen huoneen saa lisämaksusta (20€) ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan vain 19 €:n varausmaksu. Ilmoittamatta jätetystä peruutuksesta veloitetaan täysi osallistumismaksu. Iso Kirja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

ILMOITTAUTUMINEN

Nettilomakkeella 20.4. mennessä.

LISÄTIEDUSTELUT

seminaarisihteeri(a)isokirja.fi
040 732 1884

SHK logo_vri.png

Koulutus järjestetään yhdessä Suomen Helluntaikirkon kanssa.