koulutusaskel.jpg

>>SINÄ, JOKA HALUAT AUTTAA, KUUNNELLA JA ROHKAISTA LÄHIMMÄISTÄSI

Terapeuttisen sielunhoidon koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella sielunhoidon järjestämistä seurakunnassa ja se antaa valmiuksia myös toimia terapeuttisissa sielunhoitotehtävissä.
Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat voivat toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajina.

RAKENNE

Koulutus sisältää 16 lähiopetusjaksoa IK-opistossa. Opintojen laajuus on 80 op, kesto 2 vuotta. Koulutuksen voi suorittaa myös työn ohessa, sillä se toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

1. TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON PERUSTEET

•   Sielunhoidon perusteet 8.-10.9.2017
•   Terapeuttisen sielunhoidon työskentelymalli 29.9.-1.10.2017
•   Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys 27.-29.10.2017
•   Hengellisyys terapeuttisessa sielunhoitotyössä 24.-26.11.2017
•   Raamatun tulkinta sielunhoidossa 12.-14.1.2018
•   Psykoterapiat ja sielunhoito 9.-11.2.2018
•   Terapeuttisen sielunhoidon eettiset kysymykset 9.-11.3.2018

2.TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON ERITYISKYSYMYKSET

•   Avioliitto- ja perhetyö 13.-15.4.2018
•   Trauma- ja kriisityöskentely 17.-19.8.2018
•   Aikuisten mielenterveys ja psyykkiset häiriöt 14.-16.9.2018
•   Seksuaalisuuden erityiskysymykset 26.-28.10.2018
•   Terapeuttinen sielunhoito ryhmässä 23.-25.11.2018
•    Surutyö 18.-20.1.2019

Valinnaisesti suoritettavat:
•    Syrjäytyneiden auttaminen 15.-17.2.2019
•    Lasten ja nuorten sielunhoito 22.-24.3.2019

3. TERAPEUTTINEN SIELUNHOITO: AMMATILLINEN KASVU

•    Oma sielunhoitoterapia
•    Asiakastyöskentely
•    Työnohjaus
•    Projektityö 26.-28.4.2019

SISÄLTÖ

TESIKOn terapeuttisen sielunhoidon malli perustuu Raamatullisille kulmakiville, luomisen, lankeemuksen, lunastuksen ja pyhityksen ymmärtämiselle. Mallissa autetaan ihmistä havainnoimaan omaa itseään niin, että hän tulee tietoisemmaksi oman käyttäytymisensä perusteista.

Mallissa ihminen tulee sielunhoitoterapeutin luokse tietyn ilmiongelman kanssa. Ilmiongelmalla tarkoitetaan asiaa, jota asiakas sillä hetkellä pitää keskeisenä ongelmana. Ongelmana voi olla esimerkiksi, että lapsi kiukuttelee ja äiti ei jaksa.

Sielunhoitoterapiassa pyritään ilmiongelman takaa löytämään tilanteeseen johtanut todellinen ongelma. Sielunhoitoterapeutti auttaa asiakasta havainnoimaan omaa itseään ja tämän havainnoinnin kautta löytämään omat todelliset kipukohtansa. Koulutuksen opettajan, Ph.D. Ulla Dahlenin mukaan sisäisen ihmisen tutkiminen johtaa tämän havaitsijaposition syntymiseen.

Dahlen hahmottaa ihmissydämen Jumalan asuntona - talona, jossa on perustus, huoneita ja komerotilaa. Sydämen keskeiset huoneet ovat ajatusten, tahdon päätösten ja tunteiden huoneet sekä komero. Näiden huoneiden pitäisi olla tasapainossa keskenään, jotta ihminen voisi hyvin. Näitä huoneita tarkasteltaessa ihmisen itsehavainnointi kasvaa. Itsehavainnoinnin kasvamisen myötä ihminen tulee tietoisemmaksi omista ja Jumalan mahdollisuuksista vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen. Mallin tarkoitus onkin auttaa asiakas oman ongelmansa subjektiksi, asiakas siis itse vaikuttaa ongelmaan suhtautumisessa.

Ihmisen tasapainoiseen suhtautumiseen vaikuttaa hänen tapansa tulkita itseään, ja mallissa pyritään antamaan Raamatullinen pohja oman itsensä tulkitsemiseen omien havainnointikeinojen lisäämisen rinnalla.

OPETTAJAT

Koulutuksessa opettavat oman alansa asiantuntijat, joilla on pitkä kokemus sielunhoito- tai terapiatyöstä käytännössä.

Opettajina mm.
Eeva Vainio, M.A. in Ministerial Studies, sosiaalikasvattaja, Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen vastuuopettaja
Marja Ranta-Ylitalo, psykoterapeutti, sairaanhoidon opettaja, Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen toinen vastuuopettaja
Ulla Dahlen, Ph.D. Counselor in Education and Supervision
Eija Saarenmaa, teologian ja psykologian maisteri, andragogi, työnohjaaja STOry, mentori
Aija Paakkunainen, M.A. in Ministerial Studies, työnohjaaja STOry, henkisen tuen kouluttaja
Harri Jukkala, psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja
Sirpa Törmä, kasvatustieteen tohtori, aikuiskouluttaja, sielunhoitoterapeutti
Markus Mäenpää, M.Th. in Ministerial Studies (Biblical Interpretation in the Church)

PÄÄSYVAATIMUKSET

Kristillinen maailmankatsomus, motivaatio ja kutsumus sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn, sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen/ seurakunnallisen alan koulutus tai muu soveltuva peruskoulutus. Voit hakea koulutukseen myös ilman soveltuvaa koulutustaustaa, mutta saadaksesi ACC:n hyväksynnän, pitää pätevyyden osoittamiseksi tehdä vähintään 100 tuntia lisää työnohjattua asiakastyöskentelyä.

Koulutukseen hakeutuvien soveltuvuus pyritään varmentamaan lisäksi psykologin ja opettajan haastattelulla.

"Terapeuttinen sielunhoitokoulutus on avartanut näkökulmia ihmisten sielunmaailmaan ja sen ymmärtämiseen kristillisestä näkökulmasta. Tästä koulutuksesta on hyötyä jokaiselle pastorille, vanhimmiston veljelle, diakonissalle. Koulutus auttaa peilaamaan omaa käytöstä suhteessa toisiin ihmisiin." Muunto-TESIKOn opiskelija

 

"Sielunhoidon opiskelu Isossa Kirjassa on ollut minulle sukellus syvälle itseni tuntemiseen. Olen saanut avaimia kasvuun ja eheytymiseen, olen vahvistunut matkallani auttettavasta auttajaksi." Muunto-TESIKOn opiskelija

 

"Terapeuttisen sielunhoidon koulutus on täyttä terapiaa itselle ja sitä kautta se valmistaa auttamaan lähimmäistä. Koulutukseen kuuluu monenlaisten kirjojen lukeminen ja tiedon hankkiminen, joka lisää ymmärrystä ihmisen inhimillisiin reaktioihin ja käyttäytymiseen, epäinhimillisistä tilanteista johtuen." Muunto-TESIKOn opiskelija


Sielunhoitoterapiakoulutus ei vastaa psykoterapiakoulutusta eikä myöskään anna Valviran hyväksymää pätevyyttä.

Koulutus on suunniteltu ACC:n (Association of Christian Counsellors Finland) kriteerien mukaan. Haemme koulutukselle ACC:n kreditointia ensimmäisen kokonaan järjestetyn koulutuksen jälkeen, kuten on tapana. Ensimmäisen koulutuksen käyneet henkilöt voivat valmistuttuaan hakea sielunhoitoterapiatasoiselle työlleen Suomen ACC:n kreditointia. Tarkemmat tiedot Suomen ACC:n kreditoinnista saa sivulta www.accfinland.org

HINTA

Opetus 311 €/lähiopetusjakso, mikä sisältää mm. opetuksen, etätehtävät ja tehtävien tarkistukset sekä työnohjauksen.

Viikonlopulle voi ostaa lisäksi ateriapaketetin 40 €/jakso ja majoituksen 40 €/jakso. Voit valita oman hintavaihtoehdon 3 päivää kestävässä yhdessä jaksossa. 1 hengen huoneen saa lisämaksusta ja ilmoittautumisjärjestyksessä: 20 €/jakso. IK-opisto pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.

HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan IK-opiston hakulomakkeella sekä suosituksilla: voit ladata hakulomakkeen Haku ja hinnat -sivulta. Tarvitset hakulomakkeen liitteeksi myös vapaamuotoisen seurakunnan suosituksen sekä yhden sinut hyvin tuntevan henkilön vapaamuotoisen suosituksen (ei sukulainen).

Hakuaika päättyy 25.11.

LISÄTIEDUSTELUT

sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi
040 750 2092