rahoitusbanneri.jpg

OPINTOTUKI

Päätoiminen opiskelu IK-opiston linjoilla oikeuttaa KELA:n toisen asteen opintotukeen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä (opistolla asuvilla) sekä opintolainen valtiontakaus. Opiston ulkopuolella asuvat saavat yleistä asumistukea. Syksyllä 2019 opintorahan suuruus itsenäisesti asuvalle (ei asu vanhempiensa luona) on 250,28 e/kk. Opiston asuntolassa asuville opintotuen asumislisä on 88,87 e/kk.

Mikäli sinulla on yleiseen asumistukeen oikeuttava asunto toisella paikkakunnalla, saatat silti olla oikeutettu opistoasumislisään opistolla asumisen ajalta. Selvitä asia Kelalta.

Tammikuussa 2018 tuli voimaan myös opintotuen huoltajakorotus, joka koskee kaikkia opintorahaa saavia alle 18-v. lapsen huoltajia. Huoltajakorotus on 75 e/kk.

Hae opintotukea esimerkiksi Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta ja tee ilmoitus hakemuksestasi koulutussihteereille, jotka lähettävät Kelalle todistuksen opiskelustasi. Voit myös pyytää paperisen hakemuksen sihteereiltä ja jättää sen täytettynä heille.

Lisätietoja opintotuesta: www.kela.fi/opintotuki


STIPENDIT

IK-opisto myöntää erilaisia stipendejä lukukausimaksuja varten. Stipendejä voivat hakea sekä eri linjoilla opiskelevat, että tutkintoa suorittavat.

MARKKASEN STIPENDI, 2019-2020

Stipendiä voivat hakea uudet ja jatkavat tutkintotavoitteiset IK-opiston opiskelijat. Stipendi myönnetään lahjakkaiden ja vähävaraisten opiskelijoiden opintoihin. Stipendin kokonaissumma voi olla jopa 1000€/lukuvuosi!


KEURUU:
Kampuksella asuva:
stipendi koko lukuvuoden opintoihin max. 1000€ (syksy 600€ + kevät 400€)
Kampuksen ulkopuolella asuva: stipendi koko lukuvuoden opintoihin max. 300 € (syksy 150€ + kevät 150€)
FolLOW-opiskelija: max. 500 € (syksy)
MA-opiskelija: 4 aineen opiskelija max. 750 € (syksy 375€ + kevät 375€), kahden aineen opiskelija 375 €
Stipendejä Keuruulla suoritettaviin opintoihin voi hakea koko lukuvuodeksi kerralla (syksy ja kevät yhtäaikaa.)

HELSINKI:
FolLOW-opiskelija: max. 400€ (syksy)
Muut opiskelijat: stipendi syyslukukauden opintoihin max. 400€
Muut opiskelijat: stipendi kevätlukukauden opintoihin max. 400€
Stipendejä Helsingissä suoritettaviin opintoihin haetaan lukukausittain (syksy ja kevät erikseen).

HAKEMINEN

Alli ja Paavo Markkasen stipendianomus

Stipendianomus tulee toimittaa koulutussihteerille 25.8.2019 mennessä: sari.vieltojarvi@isokirja.fi. Hakemukseen tulee liittää hakemusta tukevat dokumentit ja hakijan oma, vapaamuotoinen selvitys 1) tutkintotavoitteistaan, 2) vähävaraisuudestaan sekä 3) lahjakkuudestaan.

KRITEERIT
- Stipendejä myönnetään tutkintotavoitteisille vähävaraisille ja lahjakkaille opiskelijoille.
- Stipendiä voivat hakea Keuruun ja Helsingin toimipisteen opiskelijat.
- Stipendiä myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijalle mahdollisesti myönnetyn opintosetelin suuruus sekä
opiskelijan saama muu tuki opintoihin.

OPISKELIJAKUNNAN STIPENDI
Stipendiä voi hakea opintoihin liittyviin työharjoitteluihin, yli viikon kestäviin aktioihin sekä FolLOW'n missiojaksoon. Opiskelijakunnan stipendiä haetaan lukukauden alussa (30.9. tai 15.1. ja 15.4. mennessä).

IK-OPISTON STIPENDI
Stipendiä voivat hakea kaikki jatkavat opiskelijamme, sitä ei siis voi hakea vielä ensimmäisenä lukukautena. Hakuaika lukukauden alussa (25.8. ja 20.1. mennessä). Lisätietoja sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi.


TE-TOIMISTON TYÖTTÖMYYSETUUS

Yli 25-vuotias työtön työnhakija voi ehtojen täyttyessä saada TE-toimistolta oikeuden opiskella IK-opistossa työttömyysetuudella. Tästä tulee sopia aina oman TE-toimiston kanssa. Työttömyysetuudella opiskelevan tulee olla TE-toimiston arvion perusteella koulutuksen tarpeessa sekä opiskelun tulee parantaa ammattitaitoa ja työllistymistä.

Opiskelu työttömänä: Master of Arts opintoja voi olla mahdollista opiskella myös sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuutta. Keskustele asiasta oman TE-toimistosi kanssa.


OPINTOSETELI

Opintoseteli perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionavustukseen. Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön opintolinjojen lukukausimaksuihin. Opiskelija voi itse valita opintolinjansa.

Opintosetelillä voidaan tukea maahanmuuttajien (ei turvapaikanhakijat), työttömien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien, oppimisvaikeuksia kokevien, peruskoulun päättäneiden nuorten (alle 25v), yli 63-vuotta täyttäneiden sekä eläkkeellä (kansaneläke, työeläke, sairaseläke) olevien opintoja.

Opiskelija voi hakea opintoseteliä kahdesti vuodessa. Syksyllä 2017 opintosetelin suuruus uusilla opiskelijoilla oli 310e, ja jo aikaisemmin etuutta saaneilla 200e. Opintosetelin suuruus vaihtelee hakijoiden ja myönnetyn valtionavustuksen määrän mukaan. Opintotuen saaminen ei poissulje opintosetelietuutta.

Lisätietoja opintosetelistä ja sen hakemisesta saat koulutussihteereiltämme. Hakuaika lukukauden alussa (25.8. ja 20.1. mennessä). Opintoseteliä voivat hakea MA-opiskelijat sekä CORE-linjojen opiskelijat.


AIKUISKOULUTUSTUKI

Työ- ja virkasuhteessa oleva voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Voit olla oikeutettu tähän, mikäli olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta; nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden; et saa opiskeluun muuta tukea ja olet jäämässä vähintään kahden kuukauden mittaiselle palkattomalle opintovapaalle. Opintojen on lisäksi oltava päätoimisia. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti seurakuntien työntekijöille.

Varmistathan asian aina ensin Koulutusrahastolta. Voit mm. hakea asiaan ennakkopäätöstä. Aikuiskoulutustuen saaminen IK-opiston opintoihin ei ole ehdottoman varmaa, vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi opiskelijan koulutus- ja ammattitausta.

Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi


OMAN SEURAKUNNAN TUKI JA KANNATUSRENGAS

IK-opiston kutsumukseen ja palvelutyöhön varustava aika on upea jakaa oman hengellisen yhteisön ja lähipiirin kanssa. Toivomme, että seurakunnat ja opiskelijoiden lähipiiri sitoutuvat rukoilemaan opistolla opiskelevien puolesta sekä mahdollisuuksien mukaan tukemaan heitä myös taloudellisesti opintomaksuissa. Selvitä mahdollisuutesi saada opintoihisi taloudellista tukea kotiseurakunnaltasi tai lähipiiriltäsi (ystävät ja sukulaiset).


VR:N, MATKAHUOLLON JA HSL:N OPISKELIJA-ALENNUKSET

IK-opistossa opiskelevat ovat oikeutettuja VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukseen ainakin silloin kun opiskelet koko lukuvuoden (syksy ja kevät). Pääkaupunkiseudulla asuvat voivat saada HSL:n opiskelija-alennuksen lippuihin. Voit ladata alta tai pyytää koulutussihteeriltämme todistukset, joihin tarvitse oppilaitoksen leiman.

Todistus opiskelijakortin saamiseksi Matkahuollon busseihin ja VR:n juniin

HSL:n alennuslippuhakemus

Kysy lisää koulutussihteeriltä.

040 750 2092
sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi