TIETOSUOJA ISO KIRJA RYssä

Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten huomioon ottamista. Iso Kirja ry. on rekisterinpitäjä, jonka käyttöä varten kaikki henkilörekisterit ovat perustettu. Iso Kirja ry. myös määrää henkilörekisterien käytöstä. Iso Kirja ry. vastaa henkilötietojen asianmukaisesta, ajantasaisesta, oikeellisesta sekä tietoturvallisesta käsittelystä. Rekisterit koskevat henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia ja yhteistyökumppaneiden tietoja. poikkeuksen tähän tekee AC Moodle, joka on australialaisen Alphacrucis Collegen ylläpitämä oppimisympäristö. Tuo ympäristö on tarkoitettu IK-opistossa opiskeleville opiskelijoille, jotka ovat kansanopisto-opintojensa ohessa hakeutuneet AC:n tutkinto-ohjelmaan sekä AC:n tutkinto-ohjelmissa opettaville opettajille opettamisen oppimisympäristöksi.

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojen käsittelyä EU-tietosuoja-asetuksen (20167679) mukaisesti. Tietosuoja koskettaa sekä julkisia että salassa pidettäviä henkilötietoja, joita saa käsitellä vain laissa säädetyin edellytyksin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä niin, että siitä ilmenee, millaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Iso Kirja ry. laatii jokaisesta käytössä olevasta henkilörekisteristä tietosuojaselosteen ja informoi henkilötietojen käsittelystä ja rekisterissä olevan henkilön oikeuksista. Iso Kirja ry. käyttää tietosuojaselostetta, jossa on rekisteriselosteeseen liitetty rekisteröidyn henkilön oikeuksista kertova osuus.

Tietosuojavastaava

Jimmy Karppinen, Heikkiläntie 177, 42700 Keuruu, Puh. 040 562 7932, jimmy.karppinen@isokirja.fi