Nyt päästään ytimeen!

CORE 1.0 on jokaisen kristityn peruspaketti, jossa vahvistetaan jumalasuhdetta, syvennytään Raamattuun ja kristilliseen maailmankuvaan, tutkitaan kristinuskon juuria ja historiaa sekä pohditaan nykypäivän polttavia eettisiä kysymyksiä sekä seurakunnan tulevaisuuden haasteita. Samalla elämme ja kasvamme yhteisönä tukien toisiamme.

CORE 1.0 antaa elintärkeitä taitoja ja kykyjä seurakunnassa palvelemiseen ja Jumalan valtakunnan edistämiseen eri tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelu ja eläminen osana IK-yhteisöä vahvistaa uskoa, kasvattaa luonnetta ja auttaa löytämään omaa kutsumusta.

CORE 1.0 on ensiaskel IK-opiston kolmivuotisissa tutkinto-ohjelmissa, joita ovat IK-opiston tarjoama seurakuntatyön tutkinto sekä Alphacrucis-yliopiston validoima Bachelor of Ministry -tutkinto. Jos et halua tähdätä tutkintoon, voit opiskella vapaatavoitteisena opiskelijana, jolloin työtaakka on kevyempi.

CORE 1.0:lle voit hakea sekä Keuruun että Helsingin kampuksille.

Lähiopiskelijat voivat nyt hakea jopa 1000€:n stipendiä! Lue lisää stipendeistä täältä.


SISÄLTÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Viikko-ohjelma rakentuu pitkälti luokkatyöskentelystä, luennoista ja ryhmätyöskentelystä (4-5 oppituntia per päivä kampuksesta riippuen), sekä itsenäisestä tehtävien tekemisestä. Näiden lisäksi CORE 1.0 sisältää jumalanpalveluselämän suunnittelua ja järjestelyä kampuksilla ja seurakunnissa. Keuruulla opiskelevat voivat kiinnostuksensa mukaan osallistua esimerkiksi musiikkiryhmien toimintaan tai tai jumalanpalvelusten organisointiin. Helsingissä opiskelevat valmistelevat ja toteuttavat yhteisiä aamunavauksia sekä osallistuvat seurakuntavierailuille.

Syyslukukausi

BIB102 Johdanto Vanhaan Testamenttiin
MIN101 Johdanto pastoraalityöhön
RES101 Johdanto tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimukseen
THE101 Kristillinen maailmankuva


Kevätlukukausi

BIB103 Johdanto Uuteen Testamenttiin
MIN102 Kristillinen hengellisyys
HIS101 Kristinuskon historia
THE201 Kristillinen etiikka

Tarkemmat kuvaukset kursseista löytyy täältä.


KESTO

CORE 1.0 kestää syys- ja kevätlukukauden. Halutessasi voit valita osallistua vain toiselle lukukaudelle (syksy tai kevät), mutta suosittelemme käymään CORE 1.0 kokonaisuudessaan.


JATKOMAHDOLLISUUDET

Ensimmäisen vuoden jälkeen voit syventää osaamistasi CORE 2.0:lla ja/tai CORE TELLUKSELLA. CORE 1.0 suorittamalla voit tähdätä kolmivuotiseen tutkintoon, joko IK-opiston tarjoamaan seurakuntatyön tutkintoon tai Alphacrucis-yliopiston validoimaan Bachelor of Ministry -tutkintoon.  Mikäli haluat suorittaa Alphacrucis-tutkinnon, on sinun valittava se opintojen alkuvaiheessa.


HINTA JA HAKEMINEN

Tähän koulutukseen voi hakea KELAn opintotukea. Hakulomakkeen ja hintatiedot löydät täältä.

Lähiopiskelijat voivat nyt hakea jopa 1000€:n stipendiä! Lue lisää stipendeistä täältä.


LISÄTIETOJA

Koulutussihteeri
040 750 0876
koulutussihteeri(at)isokirja.fi

Lari Launonen, Helsingin kampuksen vastaava opettaja
050 4383 803
lari.launonen(at)isokirja.fi