Nyt sukelletaan syvälle! CORE 2.0 johdattaa entistä vahvempaan Raamatun tuntemiseen ja tulkintaan sekä vahvistaa johtamistaitojasi. Laadukas opetus ja ammattitaitoiset opettajat luovat raamit hyvälle oppimiselle.

SISÄLTÖ

CORE 2.0 on pastoraalityöhön syventävä koulutus, jolla paneudutaan monien eri Raamatun kirjeiden historialliseen taustaan, rakenteeseen, teemaan ja teologiseen painotukseen. Opitaan soveltamaan kirjeiden sisältöä moderniin kristillisyyteen ja käsittelemään kirjallisuutta kriittisesti.  Koulutus auttaa ymmärtämään seurakunnan hallintoa ja eri palvelustöiden tarpeita ja haasteita sekä käsittelemään tiedettä ja uskoa sekä niiden yhdistämistä kristillisen maailmankatsomuksen eteenpäin viemiseksi. Samalla opetellaan kristillisen palvelun ja elämän taitoja tukien ja syventäen kursseilla opittuja taitoja laittamalla ne käytäntöön.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppiminen tapahtuu monipuolisessa ympäristössä. Mukaan mahtuu luokkaopiskelua, tiimityötä sekä käytännön tekemistä. Seurakuntamatkoilla ja viikoittain järjestettävissä jumalanpalveluksissa päästään kokeilemaan käytännön palvelua esimerkiksi ylistyksen vetämisessä, miksauksessa, draamoissa tai pyhäkoulussa. Opiskelijat ottavat vastuuta mm. saarnoista, ylistyksen vetämisestä tai kokouksen organisoimisesta.

RAKENNE

Viikko-ohjelma rakentuu oppitunneista (4h/päivä), joiden lisäksi päästään tekemään paljon käytännön oppimista ryhmissä tai itsenäisesti.  Voit valita kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi mediatyötä, musiikkia tai johtamista ja organisointia. Opetus on suomeksi.

Kevään aineet 2. opintovuotena:
MIN201 Seurakunnan hallinto
MIN304 Seurakunnan istuttaminen
MIN305 Ihmissuhteet
BIB251 Johanneksen kirjallisuus
THE202 Kristus ja pelastus 

Syksyn aineet 2. opintovuotena:
MIN101 Johdanto pastoraalityöhön
MIN203 Homiletiikka
BIB210  Mooseksen kirjat
THE204 Pneumatologia

Tutustu toisen opintovuoden kurssien sisältöihin tästä.

Kevään aineet 3. opintovuotena:
MIN391, LEA391 Päättötyö
EXP301 Syventävä käytännön harjoittelu
BIB353 Korinttilaiskirjeet
THE320 Teologia ja psykologia

Syksyn aineet 3. opintovuotena:
LEA201 Johtajuuden periaatteet
EXP201 Käytännön harjoittelu
BIB352 Roomalais- ja Galatalaiskirjeet
THE310 Apologetiikka

Tutustu kolmannen opintovuoden kurssien sisältöihin tästä.

KESTO

Yhden lukuvuoden raamattuopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja CORE 2.0:lla joko vuoden tai kaksi. Kolmannen vuoden erikoistumisopinnoiksi voit valita joko jatkovuoden pastoraalityön opinnoissa CORE 2.0:lla tai suuntautua lähetystyöhön CORE TELLUKSELLA. Saadaksesi seurakuntatyön tutkinnon, on sinun suoritettava vielä 3-6kk harjoittelujakso seurakunnassa.

HYÖTY

CORE 2.0 antaa sinulle eväitä ja työkaluja toimia seurakunnan vaativammissakin tehtävissä nuoriso-, lapsi- tai seurakuntatyössä. Kehität monipuolisesti Raamatun tuntemustasi, johtajuustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia hengellisessä työssä nyky-yhteiskunnassa.

Seurakuntatyön tutkinnon suorittaneet opiskelijamme ovat työllistyneet seurakuntatyöhön, seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön, lähetystyöhön, kehitysyhteistyöhön ja kristillisiin järjestöihin. Ammattinimikkeitä ovat usein esimerkiksi  pastori, lähetystyöntekijä, seurakuntatyöntekijä ja nuorisopastori. Monet opiskelevat myös omaksi rakentumisekseen tai saadakseen tukea omaan palvelutehtäväänsä seurakunnassa.

JATKOMAHDOLLISUUDET

Seurakuntatyön tutkinnon saat, kun suoritat vielä 3-6kk harjoittelun. Voit jatkaa opiskelua IK-opistossa vaikkapa teologian MA:ksi tai PhD:ksi saakka!

VALMISTUMINEN

Valmistuessasi saat IK-opistosta kansanopistotasoisen tutkintotodistuksen. Tutkintoon valmistuvat palkitaan valmistujaisjuhlassa, jota koko opisto viettää keväällä herkullisen ruuan ja hauskojen ohjelmanumeroiden merkeissä. CORE 2.0 kannattaa sisällyttää AC-tutkintoon. Mikäli haluat suorittaa AC-tutkinnon, on sinun valittava se jo opintojen alkuvaiheessa.

HINTA

Tähän koulutukseen voit hakea KELA:n opintotukea. Tarkemmat hintatiedot löydät haku ja hinnat -sivulta.