Keuruu ja Helsinki

Nyt sukelletaan syvälle! CORE 2.0 johdattaa entistä vahvempaan Raamatun tuntemiseen ja opettamiseen, vahvistaa johtamistaitojasi ja kehittää psykologista tietotaitoasi. Laadukas opetus ja ammattitaitoiset opettajat luovat raamit hyvälle oppimiselle.

Opiskelijat voivat nyt hakea jopa 1000€:n stipendiä! Lue lisää stipendeistä täältä.


SISÄLTÖ

CORE 2.0 on kaksivuotinen seurakuntatyön taitoja syventävä koulutus, jolla paneudutaan monien eri Raamatun kirjeiden historialliseen taustaan, rakenteeseen, teemaan ja teologiseen painotukseen. Opitaan soveltamaan kirjeiden sisältöä moderniin kristillisyyteen ja käsittelemään kirjallisuutta kriittisesti.  Koulutus auttaa ymmärtämään seurakunnan toimintaa ja eri palvelustöiden tarpeita ja haasteita sekä käsittelemään tiedettä ja uskoa sekä niiden yhdistämistä kristillisen maailmankatsomuksen eteenpäin viemiseksi. Samalla opetellaan kristillisen palvelun ja elämän taitoja tukien ja syventäen kursseilla opittuja taitoja laittamalla ne käytäntöön.


OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppiminen tapahtuu monipuolisessa ympäristössä. Mukaan mahtuu luokkaopiskelua, tiimityötä sekä käytännön tekemistä. Seurakuntamatkoilla ja viikoittain järjestettävissä jumalanpalveluksissa päästään kokeilemaan käytännön palvelua esimerkiksi ylistyksen vetämisessä, miksauksessa, draamoissa tai pyhäkoulussa. Opiskelijat ottavat vastuuta mm. saarnoista, ylistyksen vetämisestä tai kokouksen organisoimisesta.


RAKENNE

Viikko-ohjelma rakentuu oppitunneista (4h/päivä), joiden lisäksi päästään tekemään paljon käytännön oppimista ryhmissä tai itsenäisesti.  Voit valita kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi mediatyötä, musiikkia tai johtamista ja organisointia. Opetus on suomeksi. Alla malliesimerkki CORE 2.0:n kurssien jakautumisesta tutkintotavoitteiselle opiskelijalle.

Syksyn aineet (2. opiskeluvuosi):

LEA201 Johtajuuden periaatteet
BIB201 Hermeneutiikka
THE202 Kristus ja pelastus
BIB251 Johanneksen kirjallisuus

Kevään aineet (2. opiskeluvuosi):

BIB210 Mooseksen kirjat
MIN205 Seurakunta ja yhteiskunta
THE320 Teologia ja psykologia
BIB352 Roomalais- ja Galatalaiskirjeet

Syksyn aineet (3. opiskeluvuosi):

MIN201 Seurakunnan hallinto
MIN220 Nuorisotyö
MIN203 Homiletiikka
MIN304 Seurakunnan istuttaminen

Kevään aineet (3. opiskeluvuosi):

EXP201 Käytännön harjoittelu
THE204 Pneumatologia
xxx391 Päättötyö
MIN302 Opetuslapseus

 

KESTO

Yhden lukuvuoden raamattuopintojen jälkeen voit jatkaa opintoja CORE 2.0:lla joko vuoden tai kaksi. Kolmannen vuoden erikoistumisopinnoiksi voit valita joko jatkovuoden pastoraalityön opinnoissa CORE 2.0:lla tai suuntautua lähetystyöhön CORE TELLUKSELLA. Saadaksesi seurakuntatyön tutkinnon, on sinun suoritettava vielä 3-6kk harjoittelujakso seurakunnassa.


HYÖTY

CORE 2.0 antaa sinulle eväitä ja työkaluja toimia seurakunnan vaativammissakin tehtävissä nuoriso-, lapsi- tai seurakuntatyössä. Kehität monipuolisesti Raamatun tuntemustasi, johtajuustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia hengellisessä työssä nyky-yhteiskunnassa.

Seurakuntatyön tutkinnon suorittaneet opiskelijamme ovat työllistyneet seurakuntatyöhön, seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön, lähetystyöhön, kehitysyhteistyöhön ja kristillisiin järjestöihin. Ammattinimikkeitä ovat usein esimerkiksi  pastori, lähetystyöntekijä, seurakuntatyöntekijä ja nuorisopastori. Monet opiskelevat myös omaksi rakentumisekseen tai saadakseen tukea omaan palvelutehtäväänsä seurakunnassa.


JATKOMAHDOLLISUUDET

Seurakuntatyön tutkinnon saat, kun suoritat vielä 3-6kk harjoittelun. Voit jatkaa opiskelua IK-opistossa vaikkapa teologian MA:ksi saakka!


VALMISTUMINEN

Valmistuessasi saat IK-opistosta kansanopistotasoisen tutkintotodistuksen. Tutkintoon valmistuvat palkitaan valmistujaisjuhlassa, jota koko opisto viettää keväällä herkullisen ruuan ja hauskojen ohjelmanumeroiden merkeissä. CORE 2.0 kannattaa sisällyttää AC-tutkintoon. Mikäli haluat suorittaa AC-tutkinnon, on sinun valittava se jo opintojen alussa.

HINTA

Tarkemmat hintatiedot löydät haku ja hinnat -sivulta. Tähän koulutukseen voit hakea KELA:n opintotukea.


LISÄTIETOJA

Koulutussihteeri
040 750 0876
koulutussihteeri(at)isokirja.fi

Lari Launonen, Helsingin kampuksen vastaava opettaja
050 4383 803
lari.launonen(at)isokirja.fi