MA-opinnot ovat loistava valinta syventää Raamatun tuntemusta ja parantaa valmiuksia kristillisessä työssä esimerkiksi pastoreille! Mukaan opintoihin voi hakea myös työelämäkokemuksella.

AINEET/SISÄLTÖ

Master of Arts tutkinto on suunniteltu niin, että se antaa syvällistä ymmärrystä kristilliseen maailmankatsomukseen ja integroi sen vahvasti sekä kutsumukseen että ympäröivään yhteiskuntaan. Lisäksi MA -tutkinto kehittää sinun taitojasi kriittisessä ajattelussa, ongelmaratkaisutaidoissa, tiimityössä ja viestintätaidoissa. Valmistuessasi olet varustettu teoreettisella osaamisella ja sen soveltamistaidoilla arkipäivän tilanteisiin.

MA -tutkinnon pääaineena voit opiskella joko Kristilliset opinnot (Christian Studies) tai pastoraalityötä (Pastoral Ministry). Sinulla on myös mahdollisuus kuunnella suomenkielistä opetusta, mutta tehdä tarvittavat kurssisuoritukset englanniksi niin halutessasi.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Opiskelu tapahtuu monipuolisessa ympäristössä niin luokassa kuin Moodle-oppimisympäristössäkin. Mukaan mahtuu tuhti paketti luokkaopiskelua, kirjallisuutta, tiimityötä sekä etätehtäviä. Oppimista syvennetään mm. esseillä ja projekteilla.

RAKENNE

MA -opinnot ovat järjestetty niin, että työssäkäyvät henkilötkin voivat osallistua opetukseen. MA -opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusjaksot pidetään torstaista sunnuntaihin noin kerran kuussa.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Pääsyvaatimuksena on joko alempi korkeakoulututkinto miltä tahansa alueelta (GU-tutkinnon opiskelleet hyväksytään akateemisen arvioinnin kautta) tai jos alempaa korkeakoulututkintoa ei ole, opiskelija voi hakea työelämäkokemuksella.

Jos hakijalla ei ole aikaisempia korkeakouluopintoja, vaan hän hakee vähintään 5 vuoden työelämäkokemuksella, hänet voidaan hyväksyä Graduate Certificate in Leadership -ohjelmaan (GCL). Ohjelmassa on 4 ainetta, jotka sisältyvät MA-tutkintoon. Siltaopinnot:
- Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen
- Kirstillinen maailmankuva
- Hallinto, lainsäädäntö ja etiikka
- Johtajuus

KESTO

Kokoaikainen opiskelija voi suorittaa opinnot 1,5-2 vuoden aikana. Opiskeluaikaa on 7 vuotta.

HYÖTY

Master of Arts (MA) valmentaa sinut monipuolisesti seurakunnalliseen työhön. Sinulla on mahdollisuus MA opintojen jälkeen sijoittua sekä paikallisiin seurakuntiin että lähetystehtäviin. Kehität monipuolisesti Raamatun tuntemustasi, johtajuustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia hengellisessä työssä nyky-yhteiskunnassa. Koska AC:n tutkintotodistus on korkeakoulutasoinen, voit saada siitä vastaavuuksia myös muihin korkeakouluopintoihin ulkomailla.

JATKOMAHDOLLISUUDET

Voit jatkaa opiskelua IK-opistossa vaikkapa tohtorin tutkintoon saakka! (MA, PhD) Mikäli haluat suorittaa AC-tutkinnon, on sinun valittava se jo opintojen alkuvaiheessa.

VALMISTUMINEN

Voit käydä samat opinnot eli suorittaa pastoraalityön tutkinnon myös suorittamatta AC-tutkintoa. Silloin saat IK-opistosta kansanopistotasoisen tutkintotodistuksen. Tutkintoon valmistuvat palkitaan valmistujaisjuhlassa, jota koko opisto viettää keväällä herkullisen ruuan ja hauskojen ohjelmanumeroiden merkeissä.

HINTA

Tähän koulutukseen voit hakea KELA:n opintotukea; TE-toimiston tukea tai aikuiskoulutustukea. Työttömän työnhakijan voi myös olla mahdollista opiskella sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuutta. Selvitä asia aina oman TE-toimistosi kanssa.

Lukukaudella 2018-19 on jaossa 750€ stipendi uusille opiskelijoille. Katso lisää opintojen rahoitus osiosta.
Tilaa infopaketti osoitteesta koulutussihteeri@isokirja.fi.