JOHTAJUUS


Laadukas johtaminen on menestyvän seurakunnan olennainen osa!

 

johtajuus.jpg
 
Johtajuus on sosiaalinen prosessi, jossa johtaja vaikuttaa toisiin ihmisiin ja heidän toimintaansa kokonaisvaltaisesti.  Tämä asettaa johtamiselle isoja vaatimuksia, sillä Paavalin mukaan johtajien tulee johtaa tarmokkaasti (Room. 12.8).

 

Kristillinen seurakunta on ”Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö” (helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat). Tällaisenaan se on ainutlaatuinen muiden yhteisöjen ja organisaatioiden joukossa. Tämä ainutlaatuisuus edellyttää seurakunnalliselta johtajuudelta ja johtajilta monen tyyppistä erityisosaamista. Hengellisyys, vapaaehtoisuus, päämäärätietoisuus, muutos, lahjoihin ja kykyihin perustuva palvelu ja Raamattuun sitoutuminen ovat muutamia hengellisen johtamisen alaan läheisesti liittyviä asioita.
 

Johtaja,

  • Onko sinulla haasteita pyrkiessäsi löytämään oikeat ihmiset palvelemaan oikeassa tehtävässä?
  • Kamppailetko toiminnallisen tai rakenteellisen muutoksen läpiviemisessä seurakunnassasi?
  • Onko seurakunnassasi nuoret ja vanhat ajautuneet liian erilleen toisistaan?

 

Näissä ja muissa käytännön johtajuuteen liittyvissä kysymyksissä olemme valmiit auttamaan sinua löytämään toimivia avaimia haasteiden ratkaisemiseksi.

 

ESIMERKKITAPAUS
Vapaaehtoisten johtaminen pastoreille

Seurakunnan pastorin yhtenä haasteena oli vapaaehtoisten vähäinen määrä. Uusia toimintamuotoja ei voitu aloittaa ja olemassa olevatkin kärsivät tekijöiden puutteesta. Arviointien ja valmennuksien avulla Origon asiantuntijat auttoivat pastoria ja seurakunnan muuta johtoa ymmärtämään itseänsä johtajana ja kehittämään omaa johtajuuttaan.  Valmennus auttoi heitä myös luomaan paremmin seurakuntalaisia innostavia johtamiskäytänteitä. Käytettyä prosessia päätettiin soveltaa myös seurakunnan eri työmuodoista vastuussa oleviin henkilöihin.

- Vapaaehtoisten johtamisen periaatteet
- Sinä johtajana
       - DISC analyysi ja palautteet
       - Räätälöity koulutus tarpeiden mukaan
- Koulutuksen suunnittelutapaaminen
- 10h koulutus Helsingin tai Keuruun toimipisteessä