YHTEISÖN TOIMINNAN TAIDOT


Yhteistyössä on Jumalan voimaa!

 

yhteisontoiminta.jpg
 
”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28)


Kristillisen seurakunnan alkuhämärästä asti on sitä haastanut erilaiset voimat, jotka jakavat sitä. Seurakunnan menestys on paljolti riippuvainen siitä, kuinka hyvin se onnistuu vaalimaan identiteettiään Kristuksen ruumiina, yhteistyössä ja samalla puolella pelaten.
 

  • Onko seurakunnassasi useampia erilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka pitävät itseään parempina kuin toiset?
  • Käyvätkö seurakuntasi nuoret pääjumalanpalveluksessa?
  • Kokevatko seurakuntasi nuoret, että tämä on heidän seurakuntansa vai onko se vanhempien ja isovanhempien seurakunta?

Näihin ja muihin kipeisiin kysymyksiin haluamme yhdessä teidän kanssanne etsiä vastauksia ja kehittää yhteisöllistä seurakuntakulttuuria.