rahoitusbanneri.jpg

OPINTOTUKI

Päätoiminen opiskelu IK-opiston linjoilla oikeuttaa KELA:n toisen asteen opintotukeen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä (opistolla asuvilla) sekä opintolainen valtiontakaus. Opiston ulkopuolella asuvat saavat yleistä asumistukea. Syksyllä 2017 opintorahan suuruus on ollut 250,28 e/kk ja asumislisä 88,87 e/kk.

Tammikuussa 2018 on tulossa voimaan myös opintotuen huoltajakorotus, joka koskee kaikkia opintorahaa saavia alle 18v lapsen huoltajia. Huoltajakorotus on 75 e/kk.

Lisätietoja opintotuesta: www.kela.fi

VR:N JA MATKAHUOLLON OPISKELIJA-ALENNUS

Tarkista ehdot Matkahuollon sivuilta ja hae alennuskortti.

TE-TOIMISTON TYÖTTÖMYYSETUUS

Yli 25-vuotias työtön työnhakija voi ehtojen täyttyessä saada TE-toimistolta oikeuden opiskella IK-opistossa työttömyysetuudella. Tästä tulee sopia aina oman TE-toimiston kanssa. Työttömyysetuudella opiskelevan tulee olla TE-toimiston arvion perusteella koulutuksen tarpeessa sekä opiskelun tulee parantaa ammattitaitoa ja työllistymistä.

OPINTOSETELI

Opintoseteli perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionavustukseen. Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön opintolinjojen lukukausimaksuihin. Opiskelija voi itse valita opintolinjansa.

Opintosetelillä voidaan tukea maahanmuuttajien (ei turvapaikanhakijat), työttömien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien, oppimisvaikeuksia kokevien, peruskoulun päättäneiden nuorten (alle 25v), yli 63-vuotta täyttäneiden sekä eläkkeellä (kansaneläke, työeläke, sairaseläke) olevien opintoja.

Opiskelija voi hakea opintoseteliä kahdesti vuodessa. Syksyllä 2017 opintosetelin suuruus uusilla opiskelijoilla oli 310e, ja jo aikaisemmin etuutta saaneilla 200e. Opintosetelin suuruus vaihtelee hakijoiden ja myönnetyn valtionavustuksen määrän mukaan. Opintotuen saaminen ei poissulje opintosetelietuutta.

Lisätietoja opintosetelistä ja sen hakemisesta saat koulutussihteereiltämme.

STIPENDIT

IK-opisto myöntää stipendejä lukukausimaksuja varten. Stipendejä voivat hakea sekä eri linjoilla opiskelevat, että tutkintoa suorittavat. Stipendien hakuaika on lukukausien alussa syksyllä ja keväällä.

IK-opiston stipendiä voivat hakea kaikki jatkavat opiskelijamme, sitä ei siis voi hakea vielä ensimmäisenä lukukautena.

Tammikuusta 2018 alkaen käytettävissämme on uusi Alli ja Paavo Markkasen stipendirahasto. Uudet keväällä 2018 opintonsa aloittavat opiskelijamme voivat hakea tätä 250e arvoista stipendiä. Stipendi voidaan myöntää useammin kuin kerran opintojen aikana, ja se myönnetään hakemuksesta lahjakkaille ja vähävaraisille opiskelijoille. Hakuaika päättyy 31.1.2018. Stipendiä voivat hakea myös uudet MA-opiskelijat, TESIKO-opiskelijat sekä Helsingin CORE EN -opiskelijat.

IK-opiston oppilaskunnan stipendiä voi hakea opintoihin liittyviin työharjoitteluihin, yli viikon kestäviin aktioihin sekä FolLOW'n missiojaksoon.

AIKUISKOULUTUSTUKI

Työ- ja virkasuhteessa oleva voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Voit olla oikeutettu tähän, mikäli olet ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta; nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden; et saa opiskeluun muuta tukea ja olet jäämässä vähintään kahden kuukauden mittaiselle palkattomalle opintovapaalle. Opintojen on lisäksi oltava päätoimisia.

Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi

OMAN SEURAKUNNAN TUKI JA KANNATUSRENGAS

IK-opiston kutsumukseen ja palvelutyöhön varustava aika on upea jakaa oman hengellisen yhteisön ja lähipiirin kanssa. Toivomme, että seurakunnat ja opiskelijoiden lähipiiri sitoutuvat rukoilemaan opistolla opiskelevien puolesta sekä mahdollisuuksien mukaan tukemaan heitä myös taloudellisesti opintomaksuissa. Selvitä mahdollisuutesi saada opintoihisi taloudellista tukea kotiseurakunnaltasi tai lähipiiriltäsi (ystävät ja sukulaiset).

 

Kysy lisää koulutussihteeriltä.

040 750 0876
koulutussihteeri(a)isokirja.fi