JOHDA RAAMATULLA
Teologista asiantuntijuutta seurakuntatyön arkeen

johdaraamatulla.jpg

Seurakunnan kaitsijan tulee kyetä ”rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet” (Tit. 1:9).

Johda Raamatulla on seurakuntien työntekijöille, vanhimmistolle ja muille vastuunkantajille räätälöity teologinen opintokokonaisuus. Hengellinen johtajuus on erilaista kuin yrityksen tai järjestön johtaminen. Siksi se tarvitsee syvän teologisen ytimen. Johda Raamatulla ei ole johtajuuskoulutus, vaan tavoitteena on juurruttaa seurakuntien vastuunkantajat raamatulliseen oppiin ja kristilliseen maailmankuvaan niin, että se läpäisisi heidän toimintansa.

Johda Raamatulla -koulutus varustaa kohtamaan nykykulttuurin nostamia kysymyksiä ja haasteita. Se vahvistaa kykyä etsiä vastauksia seurakunnan linjauksiin esimerkiksi kristillisen elämän ja opin kysymyksissä ja perustella niitä. Opintokokonaisuus on hyödyksi myös muun muassa seurakunnan opetustyössä, sielunhoidollisissa keskusteluissa sekä erilaisten oppivirtausten arvioimisessa.

Johda Raamatulla sisältää neljä viikonloppukurssia (perjantai-lauantai), joista voi valita sopivat aiheet oman seurakunnan tarpeisiin: TULKINTA, OPPI, ETIIKKA ja APOLOGETIIKKA. Kursseja järjestetään seurakuntien pyynnöstä, eli niitä ei toteuteta automaattisesti osana IK-opiston vuosikalenteria.

Kursseja järjestetään IK-opistossa Keuruulla tai Helsingissä, mutta kurssin järjestämisestä myös seurakunnan omalla paikkakunnalla ja tiloissa voidaan neuvotella. Opetuksessa voidaan huomioida mahdollisuuksien mukaan seurakuntaa kohtaavat erityiskysymykset.

IMG_3153.JPG

TULKINTA

Raamattua on historiassa väännelty monenlaisten poliittisten, taloudellisten ja uskonnollisten tavoitteiden edistämiseen (2. Piet. 3:16). Siksi hyvät Raamatun tulkinnan ja soveltamisen periaatteet ovat ratkaisevia seurakunnan hengellisessä elämässä. Kurssilla käsitellään tulkinnan perustaitoja, jotka ovat hyödyksi esimerkiksi saarnojen ja opetusten valmistelussa, raamattupiirien vetämisessä sekä Raamatun ohjeiden soveltamisessa seurakunnan arjessa.

OPPI

Kypsien kristittyjen ei tulisi olla ”kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä” (Ef. 4:14). Älypuhelimien aikakaudella seurakuntalaiset kuulevat opetusta laidasta laitaan. Samalla terveen kristillisen opin kriteerit ovat monilta hukassa. Kurssilla tarkastellaan Suomessakin vaikuttavia, uusia ja vanhempia teologisia virtauksia. Ennen kaikkea selkeytetään evankelisen ja helluntailaisen teologian raamatullisia perusteita ja miten ja miksi ne eroavat naapurikirkkojen ajattelussa.

ETIIKKA

Evankeliumin etu edellyttää, että kristityt elävät maailmassa nuhteettomasti ja viisaasti (Matt. 5:16; Room. 12:2; 1. Piet. 2:12). Seurakunnan arjessa kuitenkin kohdataan monia eettisiä rajanvetokysymyksiä, joiden suhteen Raamattu ei ole kristallin kirkas. Tällaiset kysymykset liittyvät muun muassa avioelämään ja avioeroon, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen, ympäristöön ja kuluttamiseen, rahan- ja ajankäyttöön, työhön ja viihteeseen. Kurssi tarjoaa työkaluja näihin haasteisiin.

APOLOGETIIKKA

Jeesus kehotti rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämestä, sielusta ja myös mielestä (Matt. 22:37). Apologetiikka tarkoittaa kristinuskon älyllisten perusteiden tarkastelua. Kristillinen usko ei ole ”sokeaa”, vaan sille löytyy tukevia filosofisia ja historiallisia perusteita. Kurssilla käsitellään helposti omaksuttavassa muodossa muun muassa argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta, Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisia perusteita sekä kristinuskon suhdetta nykytieteeseen.

KYSY LISÄÄ!

tero.jarventausta(at)isokirja.fi