tesikobanneri.jpg

>>SINÄ, JOKA HALUAT AUTTAA, KUUNNELLA JA ROHKAISTA LÄHIMMÄISTÄSI

SEURAAVA KOULUTUS ALKAA TAMMIKUUSSA 2020 KEURUULLA
Voit myös tiedustella mahdollisuutta aloittaa opinnot Helsingissä.

Terapeuttisen sielunhoidon koulutus (TESIKO) antaa valmiuksia sielunhoidon järjestämisen suunnitteluun seurakunnassa ja terapeuttisissa sielunhoitotehtävissä toimimiseen.
Soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat voivat toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajina.

Koulutus on Suomen ACC:n (Association of Christian Counsellors Finland) akkreditoima.

RAKENNE

Koulutus sisältää 16 lähiopetusjaksoa IK-opistossa. Opintojen laajuus on 80 op, kesto 2 vuotta. Koulutuksen voi suorittaa myös työn ohessa, sillä se toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Tulevan koulutuksen aikataulu:

1. TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON PERUSTEET

•   Sielunhoidon perusteet, 5 op, 10.-12.1.2020
•   Terapeuttisen sielunhoidon työskentelymalli, 7 op, 14.-16.2.2020
•   Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, 5 op, 27.-29.3.2020
•   Hengellisyys terapeuttisessa sielunhoitotyössä, 4 op, 15.-17.5.2020
•   Terapeuttisen sielunhoidon eettiset kysymykset, 5 op, 20.-22.11.2020
•   Psykoterapiat ja sielunhoito, 5 op, 19.-21.2.2021
•   Raamatun tulkinta sielunhoidossa, 5 op, 19.-21.3.2021

2.TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON ERITYISKYSYMYKSET

•   Aikuisten mielenterveys ja psyykkiset häiriöt, 5 op, 21.-23.8.2020
•   Terapeuttinen prosessi käytännössä 1, 18.-20.9.2020
•   Terapeuttinen prosessi käytännössä 2, 2 op, 2.-4.10.2020
•   Avioliitto- ja perhetyö, 3 op, 22.-24.1.2021
•   Trauma- ja kriisityöskentely, 3 op, 23.-25.4.2021
•   Seksuaalisuuden erityiskysymykset, 5 op, 1.-3.10.2021
•   Terapeuttinen sielunhoito ryhmässä, 2 op, 10.-12.9.2021
•    Surutyö, 2 op, 20.-22.8.2021

3. TERAPEUTTINEN SIELUNHOITO: AMMATILLINEN KASVU

•    Oma sielunhoitoterapia, 4 op
•    Asiakastyöskentely, 8 op
•    Työnohjaus, 5 op
•    Projektityö, 5 op, 19.-21.11.2021

Aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia.

SISÄLTÖ

TESIKOn terapeuttisen sielunhoidon malli perustuu Raamatullisille kulmakiville, luomisen, lankeemuksen, lunastuksen ja pyhityksen ymmärtämiselle. Mallissa autetaan ihmistä havainnoimaan omaa itseään niin, että hän tulee tietoisemmaksi oman käyttäytymisensä perusteista.

Mallissa ihminen tulee sielunhoitoterapeutin luokse tietyn ilmiongelman kanssa. Ilmiongelmalla tarkoitetaan asiaa, jota asiakas sillä hetkellä pitää keskeisenä ongelmana. Ongelmana voi olla esimerkiksi, että lapsi kiukuttelee ja äiti ei jaksa.

Sielunhoitoterapiassa pyritään ilmiongelman takaa löytämään tilanteeseen johtanut todellinen ongelma. Sielunhoitoterapeutti auttaa asiakasta havainnoimaan omaa itseään ja tämän havainnoinnin kautta löytämään omat todelliset kipukohtansa. Koulutuksen opettajan, Ph.D. Ulla Dahlenin mukaan sisäisen ihmisen tutkiminen johtaa tämän havaitsijaposition syntymiseen.

Dahlen hahmottaa ihmissydämen Jumalan asuntona - talona, jossa on perustus, huoneita ja komerotilaa. Sydämen keskeiset huoneet ovat ajatusten, tahdon päätösten ja tunteiden huoneet sekä komero. Näiden huoneiden pitäisi olla tasapainossa keskenään, jotta ihminen voisi hyvin. Näitä huoneita tarkasteltaessa ihmisen itsehavainnointi kasvaa. Itsehavainnoinnin kasvamisen myötä ihminen tulee tietoisemmaksi omista ja Jumalan mahdollisuuksista vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen. Mallin tarkoitus onkin auttaa asiakas oman ongelmansa subjektiksi, asiakas siis itse vaikuttaa ongelmaan suhtautumisessa.

Ihmisen tasapainoiseen suhtautumiseen vaikuttaa hänen tapansa tulkita itseään, ja mallissa pyritään antamaan Raamatullinen pohja oman itsensä tulkitsemiseen omien havainnointikeinojen lisäämisen rinnalla.

OPETTAJAT

Koulutuksessa opettavat oman alansa asiantuntijat, joilla on pitkä kokemus sielunhoito- tai terapiatyöstä käytännössä.

Opettajina mm.
Eeva Vainio, M.A. in Ministerial Studies, sosiaalikasvattaja, opettaja, Terapeuttisen sielunhoitokoulutuksen vastuuopettaja
Ulla Dahlen, Ph.D. Counselor in Education and Supervision, tutkinnolle on opetushallituksen rinnastamispäätös, Terapeuttisen sielunhoidon vastuuopettaja
Harri Jukkala, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja
Päivimaria Kuivamäki, lastenpsykoterapeutti
Sirpa Törmä, kasvatustieteen tohtori, aikuiskouluttaja, sielunhoitoterapeutti
Akseli Mäkelä, psykoterapeutti, sairaanhoitaja AMK, johtamisen ammattitutkinto, Second B.A. Bible and Theology
Markus Mäenpää, M.Th. in Ministerial Studies (Biblical Interpretation in the Church), Teologian tohtoriopiskelija
Matti Kankaanniemi, Teologian maisteri, Teologian tohtori, kauppatieteiden maisteri
Leevi Launonen, Kasvatustieteen tohtori

PÄÄSYVAATIMUKSET

Kristillinen maailmankatsomus, motivaatio ja kutsumus sielunhoitoterapeuttiseen työskentelyyn, sosiaali- ja terveysalan tai kirkollisen/seurakunnallisen alan koulutus tai muu soveltuva peruskoulutus. Voit hakea koulutukseen myös ilman soveltuvaa koulutustaustaa, mutta saadaksesi Suomen ACC:n hyväksynnän, pitää pätevyyden osoittamiseksi tehdä vähintään 100 tuntia lisää työohjattua asiakastyöskentelyä.

Koulutukseen hakeutuvien soveltuvuus pyritään varmentamaan psykologin ja opettajan haastatteluilla.

"Terapeuttinen sielunhoitokoulutus on avartanut näkökulmia ihmisten sielunmaailmaan ja sen ymmärtämiseen kristillisestä näkökulmasta. Tästä koulutuksesta on hyötyä jokaiselle pastorille, vanhimmiston veljelle, diakonissalle. Koulutus auttaa peilaamaan omaa käytöstä suhteessa toisiin ihmisiin." Muunto -TESIKOn opiskelija

"Sielunhoidon opiskelu Isossa Kirjassa on ollut minulle sukellus syvälle itseni tuntemiseen. Olen saanut avaimia kasvuun ja eheytymiseen, olen vahvistunut matkallani auttettavasta auttajaksi." Muunto -TESIKOn opiskelija

 

"Terapeuttisen sielunhoidon koulutus on täyttä terapiaa itselle ja sitä kautta se valmistaa auttamaan lähimmäistä. Koulutukseen kuuluu monenlaisten kirjojen lukeminen ja tiedon hankkiminen, joka lisää ymmärrystä ihmisen inhimillisiin reaktioihin ja käyttäytymiseen, epäinhimillisistä tilanteista johtuen." Muunto -TESIKOn opiskelija


Sielunhoitoterapiakoulutus ei vastaa psykoterapiakoulutusta eikä myöskään anna Valviran hyväksymää pätevyyttä.

Koulutus on suunniteltu ACC:n (Association of Christian Counsellors Finland) kriteerien mukaan ja se on saanut akkreditoinnin Suomen ACC:ltä. Koulutuksen käyneet henkilöt voivat valmistuttuaan hakea sielunhoitoterapiatasoiselle työlleen Suomen ACC:n akkreditointia. Tarkemmat tiedot Suomen ACC:n akkreditoinnista saat sivulta www.accfinland.org

HINTA

Opetus 350 €/lähiopetusjakso. Hinta sisältää opetuksen, etätehtävät, tehtävien tarkistukset sekä työnohjauksen. Koulutuksen kokonaishinta on 5 600 €. Vähävaraiset ja lahjakkaat opiskelijat voivat hakea koulutukseen Alli ja Paavo Markkasen stipendiä. Lisätietoa stipendistä löydät täältä.

Viikonlopulle voi ostaa Keuruulla lisäksi ateriapaketin 43 €/jakso (sis. kaikki ohjelmaan kuuluvat ruokailut ja kahvit) ja majoituksen 43 €/jakso. 1 hengen huoneen saa lisämaksusta ja ilmoittautumisjärjestyksessä 20 €/jakso. IK-opisto pidättää oikeuden hinnan muutoksiin.

HAKEMINEN

Koulutukseen haetaan IK-opiston hakulomakkeella sekä suosituksilla: voit ladata hakulomakkeen Haku ja hinnat -sivulta. Tarvitset hakulomakkeen liitteeksi myös vapaamuotoisen seurakunnan suosituksen.

Hakuaika seuraavaan alkavaan koulutukseen päättyy 25.11.2019 ja koulutus alkaa tammikuussa 2020.

LISÄTIEDUSTELUT

sari.vieltojarvi(a)isokirja.fi
040 750 2092